Etiketler » Bilim

History of Mathematical Analysis

Pure mathematics followed the lines of geographical diffusion characteristic of early modern scholarly activity in general: around 1500, primarily northern Italy and Rome; around 1550, Italy and France (especially Paris), with certain southern German and Swiss towns emerging as centers; and around 1600, the Netherlands and England were included as well. 699 kelime daha

Tarih

Dünýä belli tanymal adamlaryň 4 häsiýeti

Dünýä belli käbir tanymal adamlaryň birmeňzeş aýratynlyklary bardyr. Meselem öz energiýalaryny howaýy zatlara sarp etmek bilen esasy maksatlaryndan daşlaşdyrýan ýagdaýlardan gaça durýarlar.

“Öz energiýaňy sarp edýän zatlaryň, …

637 kelime daha
Turkmen

The sound of Mars / Sound of Silence in Interstellar Space

Bu videoda da güneş sistemi dışına ilk çıkan araç olan Voyager 1’in gönderdiği yıldızlararası uzaydan sesleri duyabilirsiniz (2012-2013).

Bilim

Çagalaryňyzyň Ikinji Dili Ýeňil Öwrenjek Pursatlary

Ýakyn günleriň birinde Aziýa döwletlerinde ýaşaýan ýaşyrak maşgala 3 ýaşyndaky çagalaryny hemişe ýüz tutýan doktorlaryna umumy barlagdan geçirmek üçin hassahana alyp barýarlar. Barlaglary doly tamamlananyndan soň ata-ene doktorlaryna ýüzlenip şeýleräk sorag soraýarlar. 1.366 kelime daha

Caga

BİRKAÇ BİLİM VE POLİSİYE KİTAP TAVSİYESİ | ODAKİTAP.COM

📚📚📚 BUGÜN BİRKAÇ BİLİM VE POLİSİYE KİTAP TAVSİYESİNDE BULUNUYORUZ. İYİ SEYİRLER. İYİ OKUMALAR.📚📚📚

VİDEO—>https://goo.gl/qndsb2
VİDEO—>https://goo.gl/qndsb2
VİDEO—>https://goo.gl/qndsb2

#ufo #paranormal #hoax #fake #charlatan

MAŞGALA

    Maşgala – her bir adamyň dünýäde iň eziz we mukaddes görýän ýeri bolan öýi – ojagy. Şeýle-de, maşgala adamyň şahsyýetiniň, medeniýetiniň, işjeňliginiň ýüze çykýan, kemala gelýän ýeri bolup durýar.

535 kelime daha
Caga

GIRIŞ

     Her jemgyýetiň ahlak ýörelgesi raýatlaryň edep-ekramlylygy, watansöýüjiligi, maşgalanyň halallygy, ene-atanyň çagalarynyň, il-gününiň öňündäki borjy bilen kesgitlenýär. Terbiýäniň düýp binýady, hemişe we her bir ýurtda, ilkinji nobatda…

482 kelime daha
Caga