Etiketler » Haber

67% of Women Can't Fit Into Boots Currently On The Market - Part & Parcel Is Changing That

(Source: www.forbes.com)

Courtesy of Part & Parcel

Six weeks before Lauren Haber Jonas’ sixth-grade graduation, she was asked to deliver the commencement address. The speech should have been a monumental achievement for an 11-year-old. 475 kelime daha

Money Matters

Safeviler

İLBER ORTAYLI yazıları

Şeyh Safuiddin ve Şah İsmail türbeleri

SÜSLEME SANATININ EN SEÇKİN ÖRNEKLERİ SAFEVİLER DERGÂHI’NDA

SAFEVİLER Dergâhı,bir şehitler mezarlığı, Safevi savaşlarında ölenler buraya gömülmüştür. Yedi kapılı dergâhın girişinde,dervişin kendini dünyadan tecrit edeceği çilehane yer alıyor. 5.935 kelime daha

Genel

HZ hasan hüseyin alevilik

ALEVÎ-ALEVÎLİK

Dördüncü halife Hz. Ali’nin soyundan gelen, onu sahâbe ve diğer halîfelerden üstün tutan mezhebe mensup kimse. Alevîlik düşüncesi, hz Ali’ye uyup onun Kur’an’daki nâs ve Resulullah (s.a.s.)’ın vasiyetiyle imamlığa tayin edildiğini ileri süren; imametin onun soyundan dışarı çıkmayacağına inanan ve onu sahâbelerden üstün gören zümrelerin başlattığı hareketin genel adıdır. 3.615 kelime daha

Genel

PEYGAMBER EFENDİMİZİN CEFAKAR KIZI HZ. ZEYNEP 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN CEFAKAR KIZI HZ. ZEYNEP ‘in eşi ebul as Bir an önce hazırlan, dedi. Hz. Zeyneb, çobandan sahabelerin haberini bekledi. çoban, buluşma yerini haber verdi. 5.282 kelime daha

Genel

Şah ismail

Şah İsmail Dönemi (1501 – 1524)

Şah İsmail, aslında Akkoyunlular’ın torunuydu şahın Annesi, Uzun Hasan’ın kızıydı. Şah Tebriz’i Uzun Hasan’ın torunu Mirza’dan almış ve Safevi Devletinin temellerini atmıştı. 875 kelime daha

Genel