Etiketler » Haber

Şortlu kıza saldıran Kızılateş'in babası: Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş

Taciz öğrenilen bir davranıştır, sinirden, mental problemlerden, içki, uyuşturucu veya benzer diğer bahanelerden oluşmaz. Ercan sağlıklı bir ailede dünyaya gelmiş olsaydı, kendi sorumluluklarını düşünmekten, önündeki kadın çıplak olsa dahi buna kafa yormaya vakti olmayacaktı. 72 kelime daha

NEWS PRODUCTION THEORY AND PRACTICE: FIELDWORK NOTES ON POWER, INTERACTION AND AGENCY Tom Van Hout and Geert Jacobs

Bu makalede Beeman ve Peterson’un haberlerin yorumlarına dair, kültürel anlamda ve sosyal anlamda yapılan yorumların örneklerinden bahsedilmiştir. Medyanın rolü, medyanın kendi kullandıkları kaynakların yerlerii bir gazetecinin, muhabirin haberleri yazarken yaptığı çalışmalar ve yazısına yansıtan dil öğelerini nasıl kurduğu araştırılmıştır, anlatılmıştır. 335 kelime daha

Media Sociology

Power and the News Media- İktidar ve Haber Medyası/ Teun A. van Dijk University of Amsterdam

Kitle iletişim araçlarının çalışmalarında halka açık medyada kimin daha az veya çok güce sahip olduğuna dair her daim devam eden bir tartışma olmuştur. Bu yazıda da medyanın kullandığı dilden, gücün kimi elinde bulundurduğuna dair birçok konu hakkında fikirler beyan edilmiştir, yani genel tabirlerle haber medyasının sosyal gücünün özelliklerinden bahsedilmektedir. 482 kelime daha

Media Sociology

APPLYING GOFFMAN’S FRAME ANALYSIS IN NEWS DISCOURSE/ HABER ARAŞTIRMALARINDA GOFFMAN'IN ÇERÇEVE ANALİZİNİN UYGULANMASI

Bu yazının amacı Erving Goffman’ın “çerçeve analizi”nin üretimleri konusunda medyanın gözlemlerini aktarmak ve bu üretimde kullanılan yorumlayıcı şemalara bakmaktır. Bu açıdan baktığımızda “çerçeve analizi” yararlı bir enstrüman olarak görülebilir. 518 kelime daha

Media Sociology

“Stuart Hall and Cultural Studies: Decoding Cultural Oppression”

Bu yazıda Stuart Hall’un üniversite bünyesinde kültürel çalışmalar alanında yaptığı çalışmalar ve temsilyet sorunuyla ilgili söylediklerinden bahsedilmektedir. Yazının girişi “temsiliyet” kavramının tartışılmasıyla başlar. Amerikan pop kültüründe “temsiliyet” kelimesinin anlamının belli bir bölgenin veya grubun adını taşıdığından bahsedilir. 554 kelime daha

Media Sociology

“A Propaganda Model”

Edward Herman & Noam Chomsky

Akdeniz haber kültürü diğer ülkelere göre baktığımızda devlet ile gazete arasında bir müşteri ilişkisinin üzerinden yürümektedir. Bu Türkiye cumhuriyetinin ilk yıllarında da var, Hürriyet Gazetesi’nin kurulmasında da. 478 kelime daha

Media Sociology