Etiketler » Sosyal Medya

I See Dead People

          Sessiz ve yalnız bir şekilde bu dünyanın içerisinde oluşturulmuş sanal alemde yaşayan ve arkadaşlıkları, mutlulukları, heyecanları, iletişimi yapay milyarlarca insan. Gerçekliğin olmadığı ama hissi olarak yaşandığı zannedilen mecralar. 581 kelime daha

Iletişim

Medya, Kitle İletişimi mi? Kitlesel Yönetim mi?

     İletişimin gerçekleşmesini sağlayan her türlü araç ki bunlar, ses, söz, beden dili, jest ve mimikler, yazı, kılık, kıyafet, bakış ve davranışlar gibi şeyler olabilir, birer iletişim aracıdır. 1.756 kelime daha

Iletişim

Evrensel Bir Bakış Açısıyla "Barış ve Uzlaşı Mimarı Olarak Necmettin Erbakan"

     Bütün hayatı, akademik, iktisadi ve siyasi başarılarla dolu olan Milli Görüş hareketinin Merhum Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlatmak çok kolay bir mesele değildir. Dünya tarihinde yaşamış, cümlelere sığdıramadığımız müstesna şahsiyetlerden biri de şüphesiz Erbakan hocadır. 3.011 kelime daha

Iletişim

Toplumsal Uzlaşı ve Medyanın Olumsuz Etkileri

     Kitle iletişim aracı olarak da adlandırılan medya kavramı 1920’lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Her türden sözlü, yazılı, basılı görsel metni ve imgeleri içeren çok farklı iletişim araçlarının tümünü ifade eden medya, ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren yaygın bir şekilde kullanılan sosyal medyayı da kapsayan bir kavramdır. 1.384 kelime daha

Iletişim

Sosyal Medya Devrimi

               Sosyal medyanın tanımı konusunda kullanıcılar ve akademisyenler arasında ciddi bir muamma bulunmaktadır. Sosyal medya ile alakalı yapılan birçok tanım vardır, bir tanesi de, internet teknolojilerini kullanarak iletişim kurmayı, bilgi paylaşmayı veya içerik üretmeyi sağlayan bir platform olarak ifade edilmektedir. 1.121 kelime daha

Iletişim

Bir Teknoloji Ürünü Olarak "Algı Yönetimi"

“Cenab-ı Allah’ın en büyük nimeti, lütfu, rahmeti teknolojidir. Teknoloji akıl işidir, siz teknoloji ile akla hayale sığmayan büyük işler yapabilirsiniz. Siyonizmin en büyük korkusu, “ya Müslümanlar teknolojiyi ele alıp bizden öne geçerse!” düşüncesidir. 1.200 kelime daha

Iletişim

Gündem Belirleme Sürecinde Medya Etkisi

     Sosyal medyanın bir tanımı da, reklam doygunluğunun kanal, kanal kaçılır vaziyette hat safhaya ulaştığı, sadece ürünün değil, her türlü yaratılmış canlı ve cansız varlığın, insani kavramlardan uzak bir şekilde metalaştığı, bilgiye ulaşılabilirlik hızının ve kolaylığının geçmişe kıyasla akıl almaz seviyelere ulaştığı post modern, küresel dünyada, her tür, renk, din, dil ve ırktan insana, dünya genelinde iletişime geçebilme imkanını sunan, siyasal, toplumsal ve ekonomik hayatın çalışma alanına yeni katkılar sağlayan, toplumun her kesiminden insanına, popüler olsun yada olmasın, haklı olsun yada olmasın, güçlü olsun yada olmasın, hiçbir şart gözetmeksizin fırsat eşitliği sunan, en önemlisi de dünyayı yöneten küresel güçler tarafından üretilmiş ve halen yönetilen yada yönlendirilen alternatif bir iletişim kanalı olarak tarif edilebilir. 1.669 kelime daha

Iletişim