Etiketler » Sosyoloji

Nedir bu Sosyoloji ?

Kime sosyoloji nedir diye sorsak mutlaka ‘‘ toplum bilimi’’ cevabını alırız. Bu kadar mı gerçekten sosyoloji? Bu yazımda sosyolojinin bendeki tanımını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bunu yaparken önce sosyolojinin ne olduğunu, sosyoloğun görevini teorik olarak açıklayacağım. 447 kelime daha

Genel

TERLEMEDEN SEVIŞENLER KARL MARX TEOMAN SIGMUND FREUD ÜÇGENINDE YABANCILASMAYI ANLAMAK SALIH ÇAKMAKCIOĞLU.. 

TERLEMEDEN SEVIŞENLER
KARL MARX TEOMAN SIGMUND FREUD
ÜÇGENINDE YABANCILASMAYI ANLAMAK
SALIH ÇAKMAKCIOĞLU..

Adamların koca yaşlı şişko Dünya diye bir parçası vardı dinlemiş olanlar bilirler.Dinlerken iki gözüyle sırıtarak bana bakan bir sima canlanırdı zihnimde. 2.997 kelime daha

Genel

Postmodernizm

Sosyolojinin temel kavramlarından biri olan modernite üç ana akım tarafından farklı şekillerde tanımlanır:

Marksistler moderniteyi kapitalist üretim biçimiyle ve postmodernizmi geç kapitalizmle ilişkilendirir. Durkheim’ın izinden gidenler, bu kavramı sanayileşme sürecine bağlar ve bu yüzden postmodernizmin toplumsal bağlamının da sanayi sonrası toplum olduğunu iddia ederler. 178 kelime daha

Yıldız Silier

Kapitalizm

Kapitalizmin ticaretin ilerlemesi, kentleşme ve teknolojik ilerleme sayesinde ortaya çıkan “doğal” bir sonuç olduğu egemen görüşüyle hesaplaşmamız lazım.

Ellen Wood’un vurguladığı gibi kapitalizm ilk olarak kentlerde değil, 16. 432 kelime daha

Felsefe

Yazmak ve konuşmak

Ne zamandır yazmadığımı fark ettim, belki de konuşarak açılırım. İlki yıllar öncesiyle, Hayalet Gemi ve Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili bir deneyim aktarımı, ikincisi siyasal söylemle ilgili teorik bir panel

Sosyoloji

Para

Keynes, ilk olarak, hesap parası ile mal para arasında bir ayrım yapar. Başlangıçtaki biçimiyle para, borçla özdeşleştirilir. Böyle tasarlandığında meta para takasın para ekonomisine dönüşümü yolunda birinci adımdır. 268 kelime daha

Sosyoloji