Etiketler » Sosyoloji

Yazmak ve konuşmak

Ne zamandır yazmadığımı fark ettim, belki de konuşarak açılırım. İlki yıllar öncesiyle, Hayalet Gemi ve Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili bir deneyim aktarımı, ikincisi siyasal söylemle ilgili teorik bir panel

Sosyoloji

Para

Keynes, ilk olarak, hesap parası ile mal para arasında bir ayrım yapar. Başlangıçtaki biçimiyle para, borçla özdeşleştirilir. Böyle tasarlandığında meta para takasın para ekonomisine dönüşümü yolunda birinci adımdır. 268 kelime daha

Anthony Giddens

Roman?

Roman bir nevi röntgendir; fakat gayesi teşhir değil, tedaviye yardımdır. Olan biteni, başımıza geleni anlamada sosyal bilimler yeterli olsaydı, romana ihtiyaç duymazdık belki… Tabii, romana bugün sinamayı da ilave etmemiz gerekiyor.

233 kelime daha
Gümüş Sözler

Sosyolojik Muhayyile 1

Bu iki fotoğrafa muhtemelen birçoğumuz daha önce sosyal medyada denk gelmişizdir. Evet komik olmasına komikler ama gerçekten çok çok uzak olduklarını söyleyemeyiz. Abartılmışlar kabul, fakat neticede bu masalarda ne devletler kurulup ne meseleler çözüldüğünü hepimiz biliyoruz. 736 kelime daha

Kapaksız Sözler

Toplumun Sosyo-Kültürel Olarak Değişim ve Gelişim Temeli

Zoon politikon, yani insanın politik bir canlı olduğu ortaya koyulduğu tarihten bu yana 23 yüzyıl geçti. Politik kelimesi tam olarak kendi anlamına ulaşmasada bu bahiste insanın toplumsal,sosyal yani siyasal bir canlı olduğu; yine bu bahiste belirtildiği gibi siyasal olarak iletişim kurduğu; savaşlar, barışlar, alış-verişler, konuşlanmalar yaptığı ve yine zoon politikon temeline göre bağımsız olmayan gelişim ve değişim hareketlerinde bulunduğu kastedilmektedir. 195 kelime daha

Genel

Sosyolojiye Giriş

Sosyoloji diğer adıyla toplumbilim, insan topluluklarının yaşamını ve bu yaşamdaki maddi ve manevi kanunları inceleyen bir bilim dalıdır.

Kelime Latincede sociousdan türemiştir ki bu kelime Latincede arkadaş anlamına gelmektedir. 269 kelime daha

Aristo

Sociology and Journalism/ Sosyoloji ve Gazetecilik- Barbie Zelizer

Sosyolojik araştırmalar ve gazetecilik, makalenin ana odak noktasıdır. Gazetecilik mesleğine bakılırken sosyolojiden yararlanılması gerekir ve sosyoloji bu konularda da araştırmalarda bulunmuştur. Bu araştırmaların amacı toplumu ve toplumun içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkilerini daha detaylı çözümleme ve toplum içerisinde yaşayan bireylerin her anlamda kendilerini ait gördükleri grupları, kurumsal yapıları araştırmaktır. 322 kelime daha

Media Sociology