Etiketler » Tarih

Ateizmin Daha Kısa Tarihi

Ateizm, kuşkuculuk (septisizm), “özgür düşünme” ve sonradan bilinemezcilik (agnostisizm) gibi başka biçimlerle yan yana ya da onlara karşı gelişen inançsızlığın bir türüdür. Bütün bu inançsızlık türleri kendilerine özgü özelliklere sahip olsa da hepsi Batı düşüncesini ve genel olarak Batı toplumunu ele geçirmiş katı Hristiyan öğretisinin kıskacının giderek gevşemesini anlatan geniş kapsamlı anlatının bir parçasıdır. 751 kelime daha

Felsefe

Kısaca Kanada Tarihi

Kanada Tarihi

Keşiften Önce

Kuzey Amerika’da yaşayan yerlilerin, 10.000 yıl önce sona eren son buzul çağında bu coğrafyaya göçmen olarak geldikleri bilinmektedir

Kanada tarihi, kaynaklar tarafından, genellikle 15. 1.307 kelime daha

Kanada

Eğitim ve Kültür

İngiltere’de eğitim, 20. yy’a kadar asillerin ve toprak sahiplerinin bir ayrıcalığıydı; yani şehirlilerin ve kentsoyluların değil, taşrada yaşayan büyük toprak sahibi ailelerin. Bu aileler kültürün taşıyıcısıydı; (genellikle etkili ve özgün amatörler olan) bağımsız bilginler ve bilim adamları, yüksek meslek sınıflarının üyeleri -politikacılar, ruhbanlar, hakimler, subaylar- bunların arasından çıkıyordu. 88 kelime daha

Tarih

Gerçek Efsane – True Legend 2010

Sitemize “Gerçek Efsane – True Legend 2010” konusu eklenmiştir. Detaylar için ziyaret ediniz. http://www.filmizle.ist/gercek-efsane-true-legend-2010.html

Savaş Tanrısı – God of War 2017

Sitemize “Savaş Tanrısı – God of War 2017” konusu eklenmiştir. Detaylar için ziyaret ediniz. http://www.filmizle.ist/savas-tanrisi-god-of-war-2017.html

Kelimelerin Uzadıkça Uzaması : Farmakoepidemiyoloji

Epidemiyoloji, Farmakoepidemiyoloji hakkında bir girizgah..

Çoğu tıp derslerinde ilk giriş dersleri neredeyse tıbbi bilgi ile alakasız latince etimoloji, tarih, sosyoloji hatta biraz siyaset dersleri şeklinde geçer: “Şu şudur.” “Bu buradan gelir.” “Ondan bu türemiştir.” Söz konusu akademisyen bilgeliğini göstermiş olmanın verdiği hazla “Tıpı anlamak istiyorsanız latinceye vakıf olmanız gerekir!” diye öğütler.

1.567 kelime daha

Romantizm

Romantizm’in dorukta olduğu dönem 1780-1850 arasındadır. Romantik düşünürler, bir yandan sanayileşmeye karşı çıkarak basit, kırsal yaşam biçimini yüceltirler; öte yandan Fransız Devrimi’ni, toplumun kendiliğinden gelişen organik evrimini bozmakla itham ederler. 268 kelime daha

Felsefe