Etiketler » Yerel Yönetimler

#YerelYönetimler ve Kütüphane Hizmetleri - İstanbul’da #BelediyeKütüphaneleri (#ÜmitKonya)

Bu kitap, belediye kütüphaneleri kavramı, amaçları ve işlevlerini incelemek amacını gütmektedir. Yan amaçları ise; ülkemizin en büyük metropolü olan İstanbul’da belediye kütüphanelerinin verdikleri hizmetleri araştırmak niteliksel ve niceliksel olarak durumları hakkında bilgi vermektir. 398 kelime daha

Books